“И Эс Би Солар Энержи” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй 10МВт-ын “Сүмбэр” нарны цахилгаан станцын барилга байгууламжид техникийн хяналт хийх гэрээнд талууд гарын үсэг зурлаа.

 In Мэдээ мэдээлэл, Салбарын мэдээ

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр суманд “И Эс Би Солар Энержи” ХХК-ийн хэрэгжүүлж буй 10МВт-ын суурилагдсан хүчин чадал бүхий “Сүмбэр” нарны цахилгаан станцын барилга байгууламжийн угсралтын ажил эхлэх болсонтой холбогдуулан “Сэргээгдэх эрчим хүчний барилга байгууламжид техникийн хяналт тавих гэрээ” 2018 оны 04 дүгээр сарын 04-ний өдөр байгуулагдлаа.

Тус гэрээнд “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв” ТӨААТҮГ-ын захирал Ц.Цэрэн, “И Эс Би Солар Энержи” ХХК-ийн захирал С.Хүрэлбаатар нар гарын үсэг зурлаа.

 

 

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search