In Таны танин мэдэхүйд

Дэлхий нийтээр нарны эрчим хүчийг худгаас ус татахад түгээмэл ашиглаж, бензин шатахуун хэрэглэдэг эх үүсвэрээр худгийн насос ажиллуулахаас татгалзаад байна. Ганцхан жишээ дурдахад: Тайланд улс гэхэд  2004 оны байдлаар нарны зайгаар ажилладаг худгийн насосны нийт суурилагдсан цахилгаан үүсгүүрийн хүчин чадал 1.5 МВт хүрээд байна.

Манай оронд ашиглагдаж байгаа нийт уст цэгийн 37.8%-ийг бензин шатахуун хэрэглэдэг механик ажиллагаатай цахилгаан станц бүхий гидравлик а.ү.к багатай (25-30%) насос бүхий худгууд эзэлж байна. Эдгээр худгууд нь бензин шатахууны үнийн өсөлтөөс болж ихээхэн алдагдалтай ажиллах болоод байна.

Recent Posts

Leave a Comment