ХКОМ-ын хөтөлбөрийн Монгол- Японы хамтарсан хороо СЭХҮТ-ийг Хөндлөнгийн магадлагаа нотолгооны байгууллагаар томиллоо.

СЭХҮТ нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах магадлагаа нотолгоо хийх эрх бүхий гуравдагч байгууллага болох нь Япон Монголын ХКОМ-ын төслийн хамтарсан хороогоор батлагдлаа.

2015 оны 4-р сарын 27-нд Монгол Японы  засгийн газруудын хооронд байгуулсан Хамтарсан кредит олгох механизмын  Хамтарсан хороо  СЭХҮТ-ийг   Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа хүлэмжийн хийн ялгарлын бууруулах ( Ялоны SUURI-KEIKAKU, монголын  ANU-SERVICE компаниудын) төсөлд магадлагаа,нотолгоо хийх хөндлөнгийн байгууллагаар томилох шийдвэр гаргалаа.

ХКОМ-ын хөтөлбөрийн хүрээнд 2014 онд Төв аймгийн Борнуур сум болон Улаанбаатар хотын 118-р сургуульд  өндөр үр ашигт дулааны зуухыг суурилуулан дулаан хангамжийн системийг сайжруулах төсөл хэрэгжиж эхэлсэн билээ. Тухайн 2 төслийн магадлагаа нотолгооны ажлыг гүйцэтгэхээр СЭХҮТ нь  төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагууд  АНУ СЕРВИС ХХК, Ялон улсын SUURI-KEIKAKU Co.Ltd болон  GEC (Global Environment Centre) байгууллагуудтай гэрээ байгуулж ажиллах юм.

Хариу сэтгэгдэл

Таны и-мэйл хаягийг нийтлэхгүй. Шаардлагатай талбаруудыг *-р тэмдэглэсэн