СЭХҮТ-ийн хийсэн магадлагааны ажлын тайлан бүртгэгдлээ.

 In Магадлагаа, нотолгооны ажил

ХКОМ (JCM) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын “АНУ СЕРВИС” ХХК болон Япон Улсын “СҮҮРИ КЭЙКАКҮ” ХХК хамтран Төв аймгийн Борнуур сум болон Улаанбаатар хотын ХУД-ийн 118-р сургуульд өндөр үр ашигт дулааны зуухыг суурилуулан дулаан хангамжийн системийг сайжруулах төсөл  2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн.

СЭХҮТ нь ХКОМ (JCM) хөтөлбөрийн хөндлөнгийн магадлагаа нотолгооны байгууллагаар томилогдон дээрх 2 төслийн магадлагааны ажлыг амжилттайгаар хийж гүйцэтгэлээ.

Монгол-Японы хамтарсан хороо 2015 оны 6-р сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотод хуралдаж магадлагааны ажлын тайланг бүртгэн авлаа.

http://www.mmechanisms.org/e/initiatives/mongolia.html#recent

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг ХКОМ (JCM) хөтөлбөрийн вэб сайтаас харна уу.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search