Cүмбэр 10 мвт-ын нарны цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндэслэл

 In Судалгааны ажил

ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэхүү төслийн гол зорилго нь Өмнийн говийн ашигт малтмалын ордуудыг өндөр технологийн үндсэн дээр олборлож, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, улсын эдийн засгийн бүтцийг сайжруулах талаар Монгол Улс (МУ) – ын Засгийн Газрын хөтөлбөр, “ Сэргээгдэх эрчим хүч (СЭХ)-ний үндэсний хөтөлбөр”, “Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр” – ийн заалтуудыг  хэрэгжүүлэх үйлсэд тус дөхөм үзүүлэх явдал болно.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ:

  • Геофизикийн судалгаа
  • Нарны цахилгаан станцын цахилгаан үйлдвэрлэлийн тооцоо
  • Цахилгаан эрчим хүчний системд холбох горимын тооцоо
  • Эдийн засгийн үр ашиг
  • Санхүү, эрсдлийн шинжилгээ

ЗАХИАЛАГЧ:

ESB solar energy ХХК,
Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 2-р хороо, Сөүлийн гудамж, Бүрд компаний байр, 8-р давхар

БАЙРШИЛ:
Говьсүмбэр аймгийн Чойр сум

ЭХЭЛСЭН ХУГАЦАА:
2013 оны 10 сар

ДУУССАН ХУГАЦАА:
2014 оны 1 сар

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search