Говь сүмбэр аймгийн чойр суманд 50 мвт чадалтай салхин парк байгуулах тэзү

 In Судалгааны ажил

ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 2009 оны 1 дүгээр сарын 19 нд БНТУ-ын Айдинер группын Монгол дахь салбар “Айдинер Глобал” ХХК-тай “Салхины хэмжилт хийх болон хэмжилтийн өгөгдөл боловсруулах ажил”ыг гүйцэтгэх талаар хийсэн санамж бичгийн дагуу Говьсүмбэр аймгийн Чойр сум орчимд салхины эрчим хүчний нөөцийн судалгааны ажлыг эхлүүлсэн ба мөн оны 10 дугаар сарын 05-наас нарийвчилсан хэмжилтийн ажлыг эхлүүлж, 2012 оны 12 сарын 31нд дуусгасан.

ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭНД ХИЙСЭН АЖИЛ:
Хэмжилтийн төхөөрөмж, өгөгдлийн боловсруулалтыг гүйцэтгэхэд дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн программ хангамжийг ашиглан хийсэн.

ЗАХИАЛАГЧ:
Турк улсын Aydiner Group

БАЙРШИЛ:
Монгол улс, Говьсүмбэр аймаг, Чойр сум

ЭХЭЛСЭН ХУГАЦАА:
2009 он

ДУУССАН ХУГАЦАА:
2011 он

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search