0

НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧЭЭР АЖИЛЛАДАГ ХҮЧДЭЛТЭЙ ХАШАА

Төслийн санал Анх хүчдэлтэй хашааны санааг фермерүүд өөрсөддөө тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдэхийн тулд боловсруулж байсан ба үүнийг 1930 оноос эхлэн хүчдэлтэй хашааны хэмжээнд хөгжүүлж эхэлсэн. [...]

0

ХУДАЛДААНЫ ТӨВИЙГ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРЭЭР ЦАХИЛГААН, ДУЛААНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ БОДИТООР ХАНГАХ СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

    Товч утга: Энэхүү судалгааны ажлаар худалдааны төв болон түргэн үйлчилгээний төвийг сонгон сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр буюу өөрсдийн СЭХҮТ-ийн бололцоон дээр тулгуурлан нарны [...]

0

“Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглан хүчдэлийн уналттай түгээх сүлжээг үр ашигтай, найдвартай ашиглах боломжийг судлах судалгаа”

“СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ АШИГЛАН ХҮЧДЭЛИЙН УНАЛТТАЙ ТҮГЭЭХ СҮЛЖЭЭГ   ҮР АШИГТАЙ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАХ БОЛОМЖИЙГ СУДЛАХ СУДАЛГАА”–ны ажлыг “СЭХҮТ” ТӨҮГ [...]

0

“Зүүн Хойд Азийн Супер сүлжээг хөгжүүлэхэд Монгол улсын талын оролцооны техникийн шийдлийн талаар суурь судалгаа”

Эрчим Хүчний Яамны захиалгаар “ЗҮҮН ХОЙД АЗИЙН СУПЕР СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХЭДМОНГОЛ УЛСЫН ТАЛЫН ОРОЛЦООНЫ ТЕХНИКИЙН ШИЙДЛИЙН ТАЛААРХ СУУРЬ СУДАЛГАА”-ны ажлыг “СЭХҮТ” ТӨҮГ 2016 [...]

0

“Монгол орны зүүн өмнөд бүс (Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь) – ийн нар, салхины нөөцийг тодорхойлох судалгаа”

Эрчим Хүчний Яамны захиалгаар “Монгол орны зүүн өмнөд бүс (Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь)-ийн нар, салхины нөөцийг тодорхойлох судалгааны ажил”-ыг “СЭХҮТ” ТӨҮГ 2016 онд [...]

0

Cүмбэр 10 мвт-ын нарны цахилгаан станцын техник-эдийн засгийн үндэслэл

ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Энэхүү төслийн гол зорилго нь Өмнийн говийн ашигт малтмалын ордуудыг өндөр технологийн үндсэн дээр олборлож, зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, улсын [...]

0

Сэргээгдэх эрчим хүчийг дулааны процесст ашиглах технологийн судалгаа

СУДАЛГААНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ: Сэргээгдэх эрчим хүчийг  дулааны процесст ашиглах нь өргөн цар хүрээтэй асуудал юм. Энэ төслийн хүрээнд манай төв судалгааг нарны энерги болон газрын гүн дэх хөрсний [...]

0

Говь сүмбэр аймгийн чойр суманд 50 мвт чадалтай салхин парк байгуулах тэзү

ТӨСЛИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төв төрийн өмчит үйлдвэрийн газар нь 2009 оны 1 дүгээр сарын 19 нд БНТУ-ын Айдинер группын Монгол дахь салбар “Айдинер Глобал” ХХК-тай [...]

page 1 of 2