Улаанбаатар хотод эрчим хүчний бие даасан хотхон байгуулах төслийн хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслолын үйл ажиллагаа болж өндөрлөлөө.

БНСУ-ын “Кёнсанбүг Муж” болон Монгол Улсын “Нийслэл Улаанбаатар Хот”, “БНСУ-ын Эрчим Хүчний Агентлаг” (Дэгү Кёнбүг Бүсийг Хариуцсан Төв), “Сэргээгдэх Эрчим Хүчний Үндэсний Төв”, Кёнсанбүг мужийн консорциум “Сэхан Энержи Компани”, Монгол […]

Цааш үзэх

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний төвийн 2015 оны зорилтот төвшин

[pdfjs-viewer url=”http{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}3A{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fnrec.mn{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fwp-content{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fuploads{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F2017{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F05{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fmain1425862254.pdf” viewer_width=100{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d} viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Цааш үзэх

Байгууллагын дотоод журам

[pdfjs-viewer url=”http{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}3A{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fnrec.mn{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fwp-content{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fuploads{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F2017{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F05{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fmain1424757330.pdf” viewer_width=100{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d} viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Цааш үзэх

Байгууллагын дүрэм

[pdfjs-viewer url=”http{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}3A{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fnrec.mn{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fwp-content{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fuploads{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F2017{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2F05{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d}2Fmain1423622285.pdf” viewer_width=100{96bbc1380f11d8cdf982f79e979629f774a4e840c1845a88500476b3f9f3808d} viewer_height=1360px fullscreen=true download=true print=true]

Цааш үзэх