“СЭХҮТ” ТӨҮГ нь хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтын магадлагаа нотолгоог хийх итгэмжлэгдсэн байгууллага боллоо.

“СЭХҮТ” ТӨҮГ нь Япон улсын “Хамтарсан Кредит Олгох Механизм” (ХКОМ-JCM) хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж буй Япон-Монгол 2 улсын хамтарсан төслийн хүлэмжийн хийн ялгарлын бууралтыг магадлан нотлох байгууллага боллоо.  ХКОМ-ын хүрээнд хүлэмжийн […]

Цааш үзэх

ХКОМ-ын хөтөлбөрийн Монгол- Японы хамтарсан хороо СЭХҮТ-ийг Хөндлөнгийн магадлагаа нотолгооны байгууллагаар томиллоо.

СЭХҮТ нь хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулах магадлагаа нотолгоо хийх эрх бүхий гуравдагч байгууллага болох нь Япон Монголын ХКОМ-ын төслийн хамтарсан хороогоор батлагдлаа. 2015 оны 4-р сарын 27-нд Монгол Японы  засгийн […]

Цааш үзэх

Шударга ажиллах мэдэгдэл

СЭХҮТ-ийн Хүлэмжийн хийн ялгаралт (ХХЯ)- ын бууралтын  магадлагаа, нотолгооны баг  ХХЯ-ыг бууруулах төсөл, үйл ажиллагаанд  шударга, ил тод магадлагаа, нотолгооны үйлчилгээ үзүүлэх эрхэм зорилготой.  Хүлэмжийн хийн ялгаралтын бууралтыг магадлан нотлох  […]

Цааш үзэх

СЭХҮТ-ийн хийсэн магадлагааны ажлын тайлан бүртгэгдлээ.

ХКОМ (JCM) хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол улсын “АНУ СЕРВИС” ХХК болон Япон Улсын “СҮҮРИ КЭЙКАКҮ” ХХК хамтран Төв аймгийн Борнуур сум болон Улаанбаатар хотын ХУД-ийн 118-р сургуульд өндөр үр ашигт дулааны […]

Цааш үзэх